Krakowska Informacja Lokalna

Japonię często postrzegamy w Polsce jako kraj nowoczesny i postępowy, ale czy faktycznie osiągnięto tam pełną równość społeczną? Czy proces społecznych transformacji dotyczy wszystkich mieszkańców w tej samej mierze? Warto przyjrzeć się temu bliżej i zadać trudne pytania dotyczące sytuacji kobiet, osób LGBTQ+ oraz mniejszości etnicznych w tym kraju.

Ruchy feministyczne oraz organizacje walczące o prawa mniejszości odgrywają kluczową rolę w zmienianiu japońskiego społeczeństwa. Choć droga do równości nie jest łatwa, to ich działania są nieodłączną częścią procesu zmian. Zamiast polegać na cytatach, przyjrzyjmy się jakie konkretne zmiany przynoszą te organizacje.

Również na rynku pracy sytuacja kobiet staje się coraz bardziej widoczna. Japonki nadal borykają się z nierównościami zarobkowymi i brakiem równego traktowania w zatrudnieniu. Jednak zwiększa się świadomość tego problemu i coraz więcej osób podejmuje działania mające na celu zmianę tej sytuacji.

Globalizacja również ma wpływ na tradycyjne pojęcie rodziny w Japonii. Wzrasta liczba mieszanych małżeństw, a społeczeństwo coraz bardziej otwiera się na inność i różnorodność. Jest to z pewnością krok w kierunku większej akceptacji oraz szerszej tolerancji.

Czas na otwartą dyskusję na temat zmieniającej się sytuacji w japońskim społeczeństwie. Spotkanie, inspirowane książką „Zmieniając Japonię” pod redakcją Kumiko Fujimury-Fanselow, będzie doskonałą okazją do zgłębienia tych zagadnień. Przyjdźcie 17 maja 2024 roku o godzinie 13:00 do Auli A0-04, ul. Gronostajowa 2 w Krakowie, w ramach Festiwalu Nauki i Sztuki i dołączcie do dyskusji prowadzonej przez dr Joannę Puchalską oraz dr Ewę Kamińską.

Ta debata pomoże nam lepiej zrozumieć zmieniającą się sytuację kobiet, osób LGBTQ+ oraz mniejszości etnicznych w Japonii. Niech to będzie początek inspirującej i otwartej na zmiany rozmowy.

Artykuł Zmieniające spojrzenie na Japonię: Walka o równość i różnorodność pochodzi z serwisu Powiat Krakowski – Informacja Lokalna.

Źródło artykułu: Krakowska Informacja Lokalna