Krakowska Informacja Lokalna

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie zaprasza wszystkich miłośników kultury chińskiej na cykl czterech spotkań, na których będziemy zgłębiać tajniki języka i zwyczajów Chin. Spotkania odbędą się w ramach projektu „You Are What You Eat” i będą prowadzone przez Zofię Ryś, studentkę Studiów nad Chinami w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Założeniem tego cyklu spotkań jest przybliżenie uczestnikom kultury, tradycji i języka chińskiego. Zofia będzie opowiadać o różnicach w podejściu do jedzenia, relacjach międzyludzkich, miejscach wartych odwiedzenia i sztuce w chińskiej kulturze. Nie zabraknie ciekawostek oraz wprowadzenia do podstaw języka pisanego i mówionego.

Spotkania będą odbywać się 21 i 28 maja 2024 roku oraz 4 i 11 czerwca 2024 roku w Wypożyczalni i Pracowni Zbiorów Obcojęzycznych WBP w Krakowie, ul. Rajska 1, II piętro, sala 250, w godzinach od 17:00 do 18:30.

Aby wziąć udział w zajęciach, konieczne jest posiadanie ważnej karty bibliotecznej WBP w Krakowie, która można otrzymać bezpłatnie na podstawie dokumentu tożsamości w Punkcie Rejestracji Czytelników i w Artetece WBP w Krakowie. Oprócz tego, zachęcamy do przyjścia z zapałem do zdobywania wiedzy i poznawania języka obcego, dobrym humorem i pozytywnym nastawieniem.

Aby zgłosić swoje uczestnictwo, prosimy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronie internetowej biblioteki. Po zakończeniu rekrutacji, na podany w formularzu adres e-mail, zostanie wysłana informacja o przyjęciu zgłoszenia lub braku wolnych miejsc. Zachęcamy także do regularnego sprawdzania terminów zajęć, ponieważ mogą ulec zmianie. Przypominamy również, że jedna nieusprawiedliwiona nieobecność skutkować będzie skreśleniem uczestnika z listy. W przypadku nieobecności, prosimy o kontakt telefoniczny lub drogą mailową z pracownikami biblioteki.

Artykuł Zapraszamy na spotkanie „You Are What You Eat” z kulturą i językiem chińskim pochodzi z serwisu Powiat Krakowski – Informacja Lokalna.

Źródło artykułu: Krakowska Informacja Lokalna