Krakowska Informacja Lokalna

Cafe NOWA Księgarnia serdecznie zaprasza na fascynujące spotkanie z Agnieszką Chłostą-Sikorską, autorką książki „Nowohucianie o Polsce Ludowej”, które poprowadzi Ryszard Kozik. Ta niezwykła publikacja to efekt serii „Podwieczorków w Muzeum” zorganizowanych przez Muzeum PRL-u, które obecnie stanowi oddział Muzeum Krakowa.

Podczas tych niezwykłych spotkań autorka miała okazję rozmawiać z mieszkańcami Nowej Huty na temat ich codziennego życia w czasach Polski Ludowej. Każdy rozdział książki, poświęcony tematom takim jak dzieciństwo, edukacja, praca, kuchnia czy moda, rozpoczyna się wprowadzeniem autorki. W ten sposób powstała uniwersalna opowieść o życiu w PRL-u, uzupełniona wspomnieniami mieszkańców Nowej Huty.

Fragmenty historiograficzne, które miały tylko służyć jako impuls dla wspomnień nowohucian, stały się jednocześnie narzędziem do lepszego zrozumienia realiów politycznych, gospodarczych, społecznych i kulturalnych tamtego okresu. Dodatkowo, monografię ilustrują fascynujące fotografie autorstwa Roberta Kosieradzkiego oraz Henryka Hermanowicza.

Książka została wydana przez Muzeum Krakowa oraz Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, co stanowi gwarancję jej jakości i autentyczności. Ta unikalna publikacja to nie tylko dokumentacja historyczna, ale także świadectwo życia codziennego w Polsce Ludowej.

Agnieszka Chłosta-Sikorska, profesor Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, jest cenioną badaczką i autorką wielu publikacji z zakresu najnowszej historii Polski. Jej zainteresowania naukowe sięgają powojennych dziejów Krakowa oraz historii Nowej Huty. Oprócz pracy naukowej, zajmuje się również dydaktyką historii i wspiera przemiany w edukacji historycznej i społecznej.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na to fascynujące spotkanie, które pozwoli nam spojrzeć na Polskę Ludową z nowej perspektywy i lepiej zrozumieć jej realia. Przyjście na to wydarzenie to nie tylko okazja do poznania zanikającej przeszłości, ale także inspiracja do refleksji nad naszą własną historią.

Artykuł Rozmowy o Polsce Ludowej – Nowe spojrzenie na życie w PRL-u pochodzi z serwisu Powiat Krakowski – Informacja Lokalna.

Źródło artykułu: Krakowska Informacja Lokalna