Krakowska Informacja Lokalna

W 2023 roku świętowaliśmy 120. rocznicę urodzin profesora Wacława Taranczewskiego. Jego wpływ na świat sztuki był tak znaczący, że przyjaciele, absolwenci, i uczniowie postanowili upamiętnić go poprzez organizację specjalnej wystawy. Jednakże, ta inicjatywa nie jest tylko hołdem dla profesora Taranczewskiego, ale także ukazaniem jego silnego związku ze światem malarskim.

Na wystawie „Taranczewski i jego uczniowie” obrazy prezentowane są przez artystki i artystów, którzy byli związani z profesorem Taranczewskim. Choć każdy z twórców wyrażał swoje własne indywidualne rozwiązania formalne, za każdym obrazem kryją się inspiracje wyniesione z tradycji malarskich, której był częścią Wacław Taranczewski. Wpływ Profesora na uczniów objawiał się nie tylko w ich sztuce, ale także w technikach i narzędziach jakie wykorzystywali.

Jest to również wyjątkowy przykład współpracy trzech różnych ośrodków kultury, które przyczyniły się do powstania tej wystawy. To świadczy o szerokim oddziaływaniu profesora na różne środowiska artystyczne.

Wystawa „Taranczewski i jego uczniowie” jest wyrazem uznania dla profesora Taranczewskiego jako artysty i nauczyciela oraz dla jego dziedzictwa w historii sztuki polskiej. Jest to spektakularny hołd dla jednego z największych artystów naszego kraju.

Artykuł Profesor Wacław Taranczewski: Jego dziedzictwo kolorystyczne pochodzi z serwisu Powiat Krakowski – Informacja Lokalna.

Źródło artykułu: Krakowska Informacja Lokalna