Krakowska Informacja Lokalna

120 lat temu urodził się Profesor Wacław Taranczewski, a w 2023 roku jego absolwenci z pracowni malarskiej postanowili uczcić tę rocznicę. Dzięki zaangażowaniu wielu środowisk związanych z osobą Profesora oraz licznego grona uczniów i profesorów Akademii Sztuk Pięknych, powstała idea zorganizowania wystawy, która upamiętniałaby jego twórczość.

Wystawa „Taranczewski i jego uczniowie” przynosi nam nie tylko obrazy samych uczestników, ale również ukazuje dziedzictwo kolorystyczne, które Profesor pozostawił. Chociaż każdy z artystów prezentuje własne, często bardzo subiektywne rozwiązania formalne, to ich prace wciąż nawiązują do wspólnej tradycji malarskiej, którą Wacław Taranczewski pomógł współtworzyć. Te wspólne korzenie przekładają się na różne aspekty malarskiego warsztatu, takie jak wybór technik, rodzaj farb czy sposób ich nakładania. Dziedzictwo to jest widoczne w różnym stopniu i z różną intensywnością na płaszczyźnie każdego obrazu.

Ta wystawa jest nie tylko hołdem dla Profesora Taranczewskiego jako artysty, ale przede wszystkim jako mentora dla kilkunastu swoich uczniów, którzy na własne sposoby kontynuują jego sztukę. Ponadto, jest to również doskonały przykład współpracy trzech ośrodków kulturalnych, reprezentujących różne miasta i profile działalności. W ten sposób, wystawa „Taranczewski i jego uczniowie” staje się ważnym wydarzeniem, które promuje zarówno wielkość Profesora, jak i sztukę polską jako całość.

Artyście i pedagogowi, który ma już stałe miejsce w historii polskiej sztuki, kierujemy ten hołd. Jego wpływ na polską sztukę jest niezaprzeczalny, a ta wystawa jest doskonałą okazją, aby docenić jego twórczość i jej kontynuację wśród uczniów.

Artykuł Profesor Wacław Taranczewski: Dziedzictwo Kolorystyczne i Jego Wpływ na Sztukę Polską pochodzi z serwisu Powiat Krakowski – Informacja Lokalna.

Źródło artykułu: Krakowska Informacja Lokalna