Krakowska Informacja Lokalna

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie zaprasza wszystkich zainteresowanych na cykl 4 bezpłatnych spotkań z kulturą i językiem chińskim. Spotkania odbędą się pod tytułem „你吃了吗 [nǐ chī le ma] – z czym to się je?” i będą skierowane do uczestników na poziomie podstawowym.

Spotkania będą prowadzone przez Zofię Ryś, studentkę kierunku Studia nad Chinami na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zosia jest pasjonatką języków obcych i interesuje się szeroko pojętą kulturą chińską, ze szczególnym zainteresowaniem medycyną konwencjonalną.

Nasza wykładowczyni opowie o jedzeniu, relacjach i zwyczajach w kulturze chińskiej. Przedstawi ciekawostki na temat miejsc wartych zobaczenia oraz sztuki. Ponadto, wprowadzi uczestników w podstawowe elementy języka chińskiego – zarówno pisanego, jak i mówionego.

Spotkania odbędą się w Wypożyczalni i Pracowni Zbiorów Obcojęzycznych WBP w Krakowie, ul. Rajska 1, II piętro, sala 250. Terminy to: 21 i 28 maja 2024 r., oraz 4 i 11 czerwca 2024 r., zawsze o godzinie 17:00-18:30.

Osoby zainteresowane muszą posiadać ważną kartę biblioteczną WBP w Krakowie – jeśli jej jeszcze nie posiadają, mogą ją otrzymać bezpłatnie na podstawie dokumentu tożsamości w Punkcie Rejestracji Czytelników bądź w Artetece WBP w Krakowie. Ponadto, konieczne jest posiadanie zapału do zdobywania wiedzy i poznawania języka obcego oraz dobre samopoczucie i pozytywne nastawienie.

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie poprzez formularz rejestracyjny, który można znaleźć na stronie internetowej biblioteki. Po zakończeniu rekrutacji, uczestnicy otrzymają informację na podany w formularzu adres e-mail dotyczącą przyjęcia zgłoszenia lub braku wolnych miejsc. Należy również pamiętać, że terminy zajęć mogą ulec zmianie, dlatego warto być punktualnymi.

Przepraszamy, ale w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności uczestnik zostanie skreślony z listy. W celu usprawiedliwienia swojej nieobecności należy skontaktować się z pracownikami biblioteki poprzez telefon lub e-mail i poinformować ich o sytuacji.

Artykuł Bezpłatne spotkania z kulturą i językiem chińskim w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie pochodzi z serwisu Powiat Krakowski – Informacja Lokalna.

Źródło artykułu: Krakowska Informacja Lokalna