Autor: Biuro Polityki Lokalowej

Miasto Warszawa podjęło działania mające na celu rewitalizację i przemianę najbardziej zaniedbanych obszarów miasta. Do 15 lipca roku bieżącego mieszkańcy mają możliwość zgłaszania swoich uwag i sugestii dotyczących Gminnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2030 roku, który obejmie trzy prawobrzeżne dzielnice – Pragę Południe, Pragę Północ i Targówek.

Rewitalizacja to proces, którego celem jest nie tylko odnowienie fizyczne obszarów, ale także ożywienie społeczne i gospodarcze. W ramach programu planowane są takie działania jak remonty budynków, tworzenie przestrzeni zieleni, ulic i skwerów oraz placów zabaw. Ważnym elementem jest również zaangażowanie mieszkańców i przedsiębiorców w proces ożywiania tych obszarów – podkreśla zastępczyni prezydenta Warszawy, Aldona Machnowska-Góra. Program obejmuje 5% powierzchni miasta, na której żyje prawie 160 tysięcy osób.

Rewitalizacja w Warszawie to proces, który trwa już od 2005 roku. Początkowo realizowany był w ramach „Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2005-2013”, obejmującego 11% powierzchni miasta i 14 dzielnic. Następnie opracowano „Zintegrowany Program Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku”, który skupiał się na najbardziej problematycznych obszarach Pragi Południe, Pragi Północ i Targówka. Planowano w nim projekty związane z odnową budynków, rozwinięciem przestrzeni publicznych oraz działaniami edukacyjnymi i kulturalnymi. W oparciu o te doświadczenia powstał Gminny Program Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2030 roku. Prace nad nim ciągle trwają, a opinie i uwagi mieszkańców są istotnym elementem jego tworzenia.

Artykuł Warszawa inwestuje w rewitalizację i ożywienie miasta pochodzi z serwisu Powiat Warszawski – Informacja Lokalna.

Źródło artykułu: Warszawska Informacja Lokalna