Warszawa staje się uczestnikiem obchodów Europejskiego Miesiąca Różnorodności, promując wartość różnorodności społecznej i jej wpływ na rozwój społeczeństwa. W trakcie całego maja miasto będzie gościć tematyczne wystawy, filmy i spektakle teatralne, a biblioteki będą oferować Półki Różnorodności z książkami o tematyce równościowej.

Europejski Miesiąc Różnorodności to okazja do zwiększania widoczności różnych grup ludzi, zwłaszcza tych narażonych na wykluczenie. Warszawa dostrzega potencjał tkwiący w różnorodności społecznej i równym traktowaniu, co podkreśla Karolina Zdrodowska, dyrektorka koordynatorka ds. przedsiębiorczości i dialogu społecznego, pełnomocniczka prezydenta ds. równego traktowania.

Podczas Warszawskiego Miesiąca Różnorodności wiele organizacji i instytucji kultury w mieście planuje różnorodne wydarzenia. Pełną listę można znaleźć na dedykowanej stronie. Jednym z najważniejszych wydarzeń będzie konferencja „Miesiąc Różnorodności 2024”, zorganizowana przez Miasto Warszawa i Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Konferencja ma na celu wspieranie równego traktowania w miejscu pracy i gromadzić ekspertów zajmujących się zarządzaniem różnorodnością oraz działających na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem.

Warszawa daje przykład świadomego i odpowiedzialnego korzystania z potencjału wynikającego z różnorodności społecznej. Europejski Miesiąc Różnorodności jest doskonałą okazją do budowania bardziej inkludującego społeczeństwa i promowania równości we wszystkich dziedzinach życia.

Artykuł Różnorodność w obchody Miesiąca Różnorodności w Warszawie pochodzi z serwisu Powiat Warszawski – Informacja Lokalna.

Źródło artykułu: Warszawska Informacja Lokalna