Praktyczne szkolenie z rozwijania kompetencji liderskich – Powiat Poznański – informator lokalny

Źródło artykułu: Poznańska Informacja Lokalna