Krakowska Informacja Lokalna

Wystawa malarska pod tytułem „ZIEMIA – NIEBO” poświęcona jest w symboliczny sposób tematowi wojny. Artystka, Aleksandra Simińska, prezentuje pierwsze cztery obrazy, które oddają atmosferę bombardowanego miasta Aleppo w Syrii. Kolejne prace, zainspirowane wybuchem wojny na Ukrainie, skupiają się na cierpieniu ludzi, zniszczeniu ziemi i skazanym na zapomnienie niebie i słońcu.

W swojej twórczości Simińska pragnie zachować pamięć o miejscach, takich jak Buczacz czy Aleppo, które nieodwracalnie zmieniła wojna. Obrazy ukazują zarówno zdewastowane pejzaże, jak i piękno, które w nich nadal tkwi. Prace artystki mają na celu głębszą refleksję i przypomnienie o tym, że te miejsca nigdy już nie będą takie same.

Poprzez swoje malarskie przedstawienia, Simińska angażuje widza w dialog o wojennych konfliktach i ich wpływie na naszą wspólną historię. Jej prace prowokują do refleksji nad tragedią wojny i wskazują, jak ważne jest, aby zachować pamięć o doświadczonych cierpieniem miejscach.

Wystawa „ZIEMIA – NIEBO” stanowi artystyczne wezwanie do działania i przypomnienie o potrzebie pielęgnowania pamięci. Simińska przekonuje nas, że zrozumienie przeszłości może pomóc nam w budowaniu lepszej przyszłości, w której wojny przestaną pisać swoje okrutne scenariusze.

Artykuł Pamięć o doświadczonych wojną miejscach pochodzi z serwisu Powiat Krakowski – Informacja Lokalna.

Źródło artykułu: Krakowska Informacja Lokalna