Maciej Fijałkowski został powołany na stanowisko sekretarza miasta st. Warszawy, zastępując Marię Wasiak. Jego głównym zadaniem będzie nadzór nad Biurem Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju, Biurem Informatyki, Biurem Prawnym i Biurem Rozwoju Gospodarczego.

Fijałkowski ma już wieloletnie doświadczenie w pracy w urzędzie miejskim, gdzie jest zatrudniony od 2007 roku. Przedtem zdobywał także doświadczenie w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Od 2011 roku pełnił funkcję dyrektora Biura Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju, gdzie odpowiedzialny był za planowanie i monitoring inwestycji w stolicy oraz pozyskiwanie środków europejskich na ich realizację.

Jego obowiązki w poprzednich latach obejmowały również nadzór nad procesem przygotowania i monitorowania strategii #Warszawa2030 oraz rozwój gospodarczy miasta. W obszarze rozwoju sieci drogowej w mieście Fijałkowski również odegrał ważną rolę.

Nadchodzące wyzwanie jako sekretarz miasta wiąże się z koniecznością kontynuacji rozwoju stolicy, pozyskiwania funduszy europejskich oraz zapewnienia skutecznej koordynacji różnych biur miasta. Maciej Fijałkowski jest gotowy podjąć się tego zadania i wprowadzić nowe pomysły i rozwiązania dla dalszego rozwoju Warszawy.

Artykuł Nowy sekretarz miasta Warszawy: Maciej Fijałkowski pochodzi z serwisu Powiat Warszawski – Informacja Lokalna.

Źródło artykułu: Warszawska Informacja Lokalna