Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie zaprasza na serię czterech bezpłatnych spotkań, poświęconych językowi i kulturze chińskiej. Spotkania są skierowane do osób o podstawowej wiedzy z zakresu języka chińskiego.

Zofia Ryś, studentka kierunku Studiów nad Chinami na Uniwersytecie Jagiellońskim, poprowadzi te zajęcia. Zosia, wielbicielka języków obcych, dzieli się swoją pasją do szeroko pojętej kultury chińskiej. Podczas spotkań opowie o różnych aspektach chińskiej kultury, takich jak jedzenie, relacje społeczne, zwyczaje, miejsca warte odwiedzenia oraz sztuka. Będzie również omawiać podstawy języka pisanego i mówionego.

Spotkania odbędą się w Wypożyczalni i Pracowni Zbiorów Obcojęzycznych WBP w Krakowie, ul. Rajska 1, na drugim piętrze, w sali 250.

Pierwsze dwa spotkania odbędą się 21 i 28 maja 2024 r., a kolejne dwa 4 i 11 czerwca 2024 r. Godzina rozpoczęcia zajęć to 17:00, a zakończenia 18:30.

Aby wziąć udział w zajęciach, należy posiadać ważną kartę biblioteczną WBP w Krakowie, którą można uzyskać bezpłatnie na podstawie dokumentu tożsamości w Punkcie Rejestracji Czytelników i w Artetece WBP w Krakowie. Ponadto, organizatorzy zachęcają do przybycia z zapałem do zdobywania wiedzy i poznawania języka obcego, oraz z dobrym humorem i pozytywnym nastawieniem.

Zgłoszenia można dokonać wyłącznie poprzez formularz rejestracyjny. Po zakończeniu rekrutacji, uczestnicy otrzymają informację o przyjęciu zgłoszenia lub braku wolnych miejsc drogą mailową. Pracownicy biblioteki proszą o punktualne przybycie na zajęcia.

W przypadku nieobecności bez usprawiedliwienia, uczestnik zostanie skreślony z listy. W celu usprawiedliwienia nieobecności należy poinformować pracowników biblioteki telefonicznie lub za pośrednictwem e-maila.

Artykuł Bezpłatne spotkania z językiem i kulturą chińską pochodzi z serwisu Powiat Krakowski – Informacja Lokalna.

Źródło artykułu: Krakowska Informacja Lokalna