Życie i praca w Polsce dla obywateli Ukrainy – nowelizacja ustawy o pomocy oraz EURES, MRiPS i Rada Rynku Pracy wspierają integrację

Polska i Ukraina współpracują, aby zapewnić pomoc obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej oraz urzędy pracy i OHP uczestniczą w unijnym projekcie pilotażowym na rzecz wsparcia tych osób. Uelastycznienie rynku pracy, większe możliwości korzystania z kursów nauki języka polskiego oraz tworzenie punktów przedoskolnych dla dzieci sierot to główne cele noweliz

Źródło obrazka: Link
Tekst pierwotny: gov.pl/web/rodzina/pomoc-obywatelom-ukrainy2

Dodaj komentarz