Kto rządzi w polskim zdrowiu?

Kto rządzi w polskim zdrowiu?

Kto naprawdę rządzi w polskim systemie opieki zdrowotnej? Czy są to lekarze, pacjenci, politycy czy organizacje międzynarodowe? To pytanie było przedmiotem dyskusji podczas Krynica Forum 2023, organizowanego przez Gazetę Krakowską i Dziennik Polski.

W dyskusji wzięli udział Barbara Dziuk, poseł i przedstawicielka sejmowej Komisji Zdrowia, prof. Andrzej Matyja, były prezes Naczelnej Izby Lekarskiej, dr hab. Grzegorz Juszczyk z Wydziału Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz dr Tomasz Smura z Fundacji im. K. Pułaskiego.

Według ekspertów, największymi wyzwaniami dla polskiego systemu zdrowia są przeciwdziałanie chorobom rzadkim i cywilizacyjnym, starzenie się społeczeństwa, rozpowszechnienie profilaktyki oraz walka z nałogami. Poseł Barbara Dziuk podkreśla znaczenie Krajowej Sieci Onkologicznej i Krajowej Sieci Kardiologicznej, które stanowią podstawę systemu.

Profesor Matyja uważa, że ważne jest edukowanie pacjentów w zakresie profilaktyki i odpowiedzialności za własne zdrowie. Należy również zreformować system pod kątem profilaktyki i ograniczania skutków chorób związanych z uzależnieniami, takimi jak palenie papierosów.

Dr hab. Grzegorz Juszczyk zwraca uwagę na istniejące grono wykwalifikowanych specjalistów w dziedzinie Zdrowia Publicznego, którzy mogą pomóc w walce z najtrudniejszym zadaniem, jakim jest profilaktyka.

Czy wpływ na polski system zdrowia ma także rywalizacja między USA i Chinami o globalną dominację? Dr Tomasz Smura zwraca uwagę na chińskie problemy demograficzne, które wpływają na priorytety Światowej Organizacji Zdrowia. Podczas debaty poruszono również kwestię konieczności zmian w systemie opieki zdrowotnej, sposobów zmniejszania czynników ryzyka oraz roli Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.

Wniosek z tej dyskusji jest prosty – w polskim systemie zdrowia ważne jest uwzględnienie zarówno perspektywy lekarzy, pacjentów, polityków, jak i organizacji międzynarodowych. Tylko wspólna praca i podejmowanie skutecznych działań pozwolą na utrzymanie i poprawę systemu opieki medycznej w Polsce.