Zaraza poza Kontrolą Wprowadzenie Nowych Środków Ostrożności w Polsce

NIK wzywa do zmiany przepisów dot. kar od straży miejskiej, ponieważ sytuacja w Lubelskim jest niestabilna. W Polsce brakuje potencjału programów sektorowych, a pozbycie się azbestu będzie możliwe dopiero do 2032 roku. Pandemia uwidoczniła problemy szpitali oraz małe efekty Programu Czyste Powietrze. Nastąpiło też okrojenie parku narodowego bez uprawnienia, dlatego powinien być stworzony nowy Program dla górnictwa węgla

#NIK #zmiana przepisów #straż miejska #Lubelskie #potencjał programów sektorowych #usuwanie azbestu w Polsce #pandemia i szpitale #Program Czyste Powietrze #okrojenie parku narodowego bez uprawnienia #Program dla górnictwa węgla Zaraza poza Kontrolą Wprowadzenie Nowych Środków Ostrożności w Polsce

Źródło obrazka: Link
Tekst pierwotny: nik.gov.pl/najnowsze-informacje-o-wynikach-kontroli/strona,3.html

Dodaj komentarz