„Wysoka Maksymalna Stopa Techniczna Wartości Aktywów Netto Funduszy Zdefiniowanej Daty PPK na Koniec IV Kwartału 2022 Inauguracja Wielonarodowego Projektu w Obszarze Zrównoważonego Finansowania, Dane Miesięczne Sektora Bankowego – Listopad 2022, Podsumowanie Działalności Szkoleniowej Realizowanej w Ramach Projektu CEDUR w 2022 oraz Termin

Maksymalna stopa techniczna dla funduszy zdefiniowanej daty PPK na koniec IV kwartału 2022 roku, inauguracja wielonarodowego projektu w obszarze zrównoważonego finansowania oraz dane miesięczne sektora bankowego – listopad 2022 to tylko niektóre tematy omawiane podczas podsumowania działalności szkoleniowej realizowanej przez Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku CEDUR. Ponadto informacje dotyczące terminów egzaminów na pośrednika kredytu hipot

Źródło obrazka: Link
Tekst pierwotny: knf.gov.pl/aktualnosci

Dodaj komentarz