UOKiK Ostrzeżenie przed wprowadzaniem konsumentów w błąd dotyczącym zawierania umów, dostępności produktów i uprawnień.

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny wszczął postępowania przeciwko firmom Total Finance, Poczta Kwiatowa, Polskie Sklepy Odzieżowe i Lord, BNP Paribas Bank Polska oraz Bank Pocztowy za niedozwolone praktyki handlowe. Zarzuty dotyczą wprowadzenia konsumentów w błąd co do momentu zawarcia umowy sprzedaży, dostępności produktów, terminów dostaw i uprawnień konsumentów. Prezes UOKiK nałożył na sprawców kary finansowe lub ograniczył ich moż

Źródło obrazka: Link
Tekst pierwotny: uokik.gov.pl/aktualnosci.php

Dodaj komentarz