Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie uzyskał status Seal of Excellence w ramach programu Europa Cyfrowa

🏫 Konsorcjum, którego członkiem jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, uzyskało status Seal of Excellence w ramach programu „Europa Cyfrowa”.

➡️ Szczegóły: https://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,37,certyfikat-seal-of-excellence,127404.chtm

#Konsorcjum #Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie #Seal of Excellence #Europa Cyfrowa #certyfikat Seal of Excellence

Źródło obrazka: Link
Tekst pierwotny: facebook.com/NaukaEdukacja

Dodaj komentarz