„Terminy Rekrutacji do Szkół Ponadpodstawowych w roku 202324 – szczegółowe informacje z Zarządzenia nr 8 Mazowieckiego Kuratora Oświaty”.

Mazowiecki Kurator Oświaty ogłosił terminy rekrutacji do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych, branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych i szkół dla dorosłych na rok 202324. Szczegółowe informacje dot. postępowania rekrutacyjnego można znaleźć w Zarządzeniu nr 8 Kuratorium Oświaty Warszawskiej z 30 stycznia 2023 r., opublikowanym na stronie internetowej Kuratorium.
#Mazowiecki Kurator Oświaty
#Terminy Rekrutacji
#Szkoły Ponadpodstawowe
#Branżowe Szkoły II Stopnia
#Szkoły Policealne
#Szkoły dla Dorosłych 202324
#Zarządzenie nr 8 Mazowieckiego Kuratora Oświaty Warszawskiej 30 stycznia 2023 r.
#Postępowanie Rekrutacyjne

Źródło obrazka: Link
Tekst pierwotny: legionowo.pl

Dodaj komentarz