Transformacja energetyczna w hutnictwie debatowana podczas kongresu Steel 2023

Transformacja energetyczna w hutnictwie debatowana podczas kongresu Steel 2023

Podczas drugiego dnia kongresu Steel 2023 w Katowicach wiele uwagi poświęcono transformacji energetycznej w przemyśle stalowym oraz technologiom redukującym emisję dwutlenku węgla. Dominik Kolorz, przewodniczący śląsko-dąbrowskiej Solidarności, zaproponował powrót do tematu wtłaczania CO2 pod ziemię jako sposób na zrównoważony rozwój przemysłu stalowego w warunkach transformacji energetycznej.

Paneli dyskusyjnych, które odbywały się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach, poświęconych jest „transformacji” energetyki oraz „energetyce” intensywnie dyskutowano. Według Marka Wesołego, sekretarza stanu i pełnomocnika rządu do spraw transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego, Unia Europejska paradoksalnie chce zmian w energetyce i ekologii, ale niezapewnia wystarczających narzędzi do tych zmian. Brak funduszy i blokowanie niektórych rozwiązań hamuje rozwój i transformację w energetyce.

Wesoły podkreślił, że przyszłość leży w technologiach takich jak gazowanie węgla, technologia wodorowa i wychwytywanie dwutlenku węgla. Stabilne źródła energii, które są niezależne od warunków pogodowych, są kluczowe dla przemysłu stalowego.

Jarosław Wajer, partner EY, lider doradztwa dla sektora energetycznego oraz zrównoważonego rozwoju w regionie CESA, podkreśla znaczenie rozwoju energii bezemisyjnej dla przemysłu stalowego. Transformacja energetyczna w hutnictwie będzie wymagała ogromnych nakładów finansowych, które będą musiały zostać pokryte przez odpowiednie źródła.

Dominik Kolorz, przewodniczący śląsko-dąbrowskiej Solidarności, wyraził nadzieję, że przemysł hutniczy nie będzie ciągle dotowany z kieszeni podatników. Wskazał na potrzebę dalszych badań nad wtłaczaniem dwutlenku węgla pod ziemię jako jednym z rozwiązań dla redukcji emisji CO2.

Transformacja energetyczna w przemyśle stalowym jest nieodłącznym elementem zrównoważonego rozwoju. Wymaga to dostępności taniej i czystej energii oraz rozwijania technologii wodorowych. Jednocześnie, obecnie Polska wciąż opiera się na węglu jako podstawie swojej energetyki, zapewniającej stabilność dostaw energii. Przystosowanie hutnictwa do nowych standardów ekologicznych będzie wymagać dużych inwestycji, jednak możliwa jest realizacja przy odpowiednich narzędziach i poparciu politycznym.