Święta Bożego Narodzenia w czasie pandemii i trudnych sytuacji społecznych – jak zapewnić dobre starty dla przyszłości? Minister Marlena Maląg o Programie Inwestycji Strategicznych, Forum Wizja Rozwoju oraz powołaniu Anity Czerwińskiej na Sekretarza Stanu

Marlena Maląg, Minister Rodziny i Polityki Społecznej otrzymała nagrodę Złotej Kamery za swoje zaangażowanie w sprawy Polski oraz nową jakość wnoszoną do debaty publicznej. Spotkała się także z José Luisem Escrivá, hiszpańskim ministrem ds. przeciwdziałania wykluczeniu, zabezpieczenia społecznego i migracji aby omówić sytuacje na rynku pracy w obu krajach oraz kierunki pomocy dla obywateli Ukrainy. W ramach Programu Inwestycji Strategic

#Marlena Maląg #Minister Rodziny i Polityki Społecznej #nagroda Złotej Kamery #José Luis Escrivá #hiszpański minister ds przeciwdziałania wykluczeniu #zabezpieczenie społeczne i migracji #Program Inwestycji Strategicznych #Święta Bożego Narodzenia pandemia i trudna sytuacja społeczna #Forum Wizja Rozwoju #powołanie Anity Czerwińskiej na Sek

Źródło obrazka: Link
Tekst pierwotny: gov.pl/web/rodzina/ministerstwo

Dodaj komentarz