Aktualne zanieczyszczenie powietrza w woj. małopolskim

Aktualne zanieczyszczenie powietrza w woj. małopolskim

W dniu 19 września 2023 roku województwo małopolskie boryka się z dużym zanieczyszczeniem powietrza. Najgorsza sytuacja panuje nad Krakowem i Małopolską Zachodnią. Poziomy PM10 i PM2.5 są znacznie przekroczone, co stanowi zagrożenie dla zdrowia publicznego.

Aktualne dane dotyczące zanieczyszczenia powietrza wskazują na bardzo niekorzystną sytuację. Normy dla zawartości cząstek PM10 i PM2.5 są wielokrotnie przekroczone, co oznacza, że wdychane powietrze może stanowić zagrożenie dla osób wrażliwych, w tym alergików i dzieci.

W takiej atmosferze konieczne jest podjęcie środków ostrożności. Osoby, które muszą przebywać na zewnątrz, powinny ograniczyć swoje aktywności fizyczne i unikać miejsc o dużym skumulowaniu zanieczyszczeń. Należy również stosować maski ochronne, aby ograniczyć wdychanie niebezpiecznych substancji.

Jednak dotkliwe skutki zanieczyszczenia powietrza nie ograniczają się tylko do bezpośredniego wpływu na zdrowie ludzi. To także negatywnie wpływa na środowisko naturalne, pogarsza jakość życia i może prowadzić do poważnych chorób układu oddechowego.

Aby poprawić jakość powietrza w województwie małopolskim, konieczne jest podjęcie działań zarówno na poziomie indywidualnym, jak i społecznym. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń ze źródeł takich jak kominy fabryczne, transport samochodowy i palenie węglem jest kluczowe dla zapewnienia czystszego powietrza dla wszystkich mieszkańców województwa małopolskiego.