Rekordowa ilość zbóż wyeksportowana z Polski

Rekordowa ilość zbóż wyeksportowana z Polski

Od stycznia ub. r. do lipca br. Polska wyeksportowała rekordową ilość zbóż – 16,8 mln ton. Tylko w pierwszych 7 miesiącach tego roku wywieziono z kraju 7,7 mln ton ziarna zbóż, o 57 proc. więcej niż przed rokiem. Duży wpływ na wzrost eksportu miała sytuacja na rynku międzynarodowym, spowodowana agresją Rosji na Ukrainę.

Zachwianie łańcuchów dostaw zbóż i wzrost cen ziarna na rynku globalnym w 2022 r. przyczyniły się do zmniejszenia popytu na zboża. Jednak Polska skorzystała na konkurencyjnym kursem złotego i możliwościach logistycznych, co pozwoliło na zwiększenie eksportu. Import zbóż również wzrósł, głównie z Ukrainy, ale bilans handlu jest nadal dodatni.

W okresie siedmiu miesięcy 2023 r. z Polski wywieziono 7,7 mln ton ziarna zbóż, w tym 53 proc. stanowiła pszenica, a 35 proc. kukurydza. Eksporterzy głównie lokowali zboże na rynku unijnym, sprzedając go głównie do Niemiec i Niderlandów. Poza Unię, największe ilości ziarna trafiły do Nigerii i RPA.

Przez polskie porty morskie, takie jak Gdańsk, Gdynia i Świnoujście, wyeksportowano ponad 5,4 mln ton zbóż. W kolejnych miesiącach na eksport zbóż z Polski może mieć wpływ także konkurencja z Rosji i Ukrainy, które eksportują zboża po konkurencyjnych cenach.

Polska rolnictwo skorzystało z wysokiego eksportu, co pozwoliło na uzyskanie środków na dalszą produkcję rolną. Wzrost eksportu zbóż jest korzystny dla gospodarki kraju i wpływa na rozwój sektora rolnego.