Policja poszukuje osób uchylających się od płacenia alimentów na Pomorzu Zachodnim

Policja poszukuje osób uchylających się od płacenia alimentów na Pomorzu Zachodnim

Tylko na Pomorzu Zachodnim policja poszukuje kilkudziesięciu osób, które nie płacą alimentów na swoje dzieci i tym samym uchylają się od obowiązku nałożonego na nich przez sąd. Osoby te, zgodnie z przepisami artykułu 209 paragraf 1 kodeksu karnego, podlegają karze pozbawienia wolności do lat 2, gdy uporczywie uchylają się od wykonania obowiązku alimentacyjnego.

Policjanci proszą o pomoc w ich odnalezieniu i zatrzymaniu. Informacje na temat miejsca pobytu poszukiwanych osób można przekazać pod podany numer telefonu. Każdy sygnał zostanie dokładnie sprawdzony.

W Polsce, za niepłacenie alimentów, obowiązują przepisy zawarte w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym oraz w Kodeksie karnym. Sąd może nałożyć na dłużnika grzywnę lub orzec inne środki przymusu, takie jak zakaz opuszczania kraju, zakaz prowadzenia działalności gospodarczej lub zakaz korzystania z określonych środków transportu. W przypadku wielokrotnego niepłacenia alimentów, sąd może orzec karę ograniczenia wolności.

Gdy dłużnik alimentacyjny nie wykonuje obowiązku płacenia alimentów, wierzyciel może skorzystać z pomocy komornika. Komornik ma prawo podjąć różne działania w celu odzyskania zaległych alimentów, takie jak zajęcie wynagrodzenia, rachunków bankowych, emerytur lub rent, nieruchomości lub pojazdów dłużnika.

W szczególnie poważnych przypadkach, gdy dłużnik wielokrotnie nie wywiązuje się z obowiązku płacenia alimentów, sąd może orzec karę pozbawienia wolności. Zgodnie z polskim Kodeksem karnym, za zaniedbanie w płaceniu alimentów grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.