Ostrzeżenie RSO: Gwałtowne wzrosty stanów wody

Ostrzeżenie RSO: Gwałtowne wzrosty stanów wody

****

Regionalny System Ostrzegania (RSO) informuje, że występują gwałtowne wzrosty stanów wody na terenie zlewni dopływów Wisły oraz Czarnej Orawy w małopolskim. Ostrzeżenie obowiązuje od godziny 10:31 do godziny 17:00 dnia 19 września 2023 roku.

RSO to usługa państwowa polegająca na powiadamianiu obywateli o różnych zagrożeniach. Komunikaty generowane za pomocą RSO dotyczą istotnych zdarzeń, takich jak blokady dróg, zagrożenia pogodowe i hydrologiczne. Ostrzeżenia meteorologiczne mogą dotyczyć zjawisk takich jak oblodzenie, wichury, gradobicia, gwałtowne burze, silne opady deszczu oraz upały. Natomiast ostrzeżenia hydrologiczne dotyczą ryzyka powodzi lub lokalnych podtopień, wywołanych opadami deszczu, silnymi wiatrami lub innymi czynnikami podnoszącymi stany wód.

Komunikaty RSO są generowane przez wojewódzkie centra zarządzania kryzysowego. Ważne jest rozważenie rodzaju i zasięgu zagrożenia oraz możliwych skutków dla ludności, środowiska i infrastruktury.

Historia RSO sięga roku 2014, kiedy to Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji podpisało umowę z Telewizją Polską w celu wdrożenia systemu. Pilotaż RSO został zakończony w 2014 roku, po przetestowaniu ostrzeżeń we wszystkich województwach. RSO zostało uruchomione w styczniu 2015 roku w TVP Regionalnej i w aplikacjach mobilnych. Od lipca 2015 roku RSO działało na wszystkich kanałach TVP nadawanych w naziemnej telewizji cyfrowej.

W przypadku otrzymania komunikatu RSO, ważne jest skorzystanie z internetu, radia lub telewizji, aby poznać istotę zagrożenia oraz instrukcje postępowania. Należy również poinformować osoby znajdujące się w pobliżu o zagrożeniu. W przypadku przebywania poza domem, warto skontaktować się z najbliższymi i poinformować ich o sytuacji oraz miejscu pobytu. Niezbędne jest zachowanie spokoju i rozsądku oraz dawanie otoczeniu przykładu mądrych zachowań.