„Realizacja przedsięwzięcia utworzenie stacji przeładunku śmieci na działce między ulicami Suwalną, Olszankową i Sikorskiego – spotkanie”.

Spotkanie dotyczące realizacji przedsięwzięcia polegającego na utworzeniu stacji przeładunku śmieci na działce położonej między ulicami Suwalną, Olszankową i Sikorskiego.


#słowa kluczowe: realizacja przedsięwzięcia #utworzenie stacji przeładunku śmieci #Suwalna #Olszankowa #Sikorskiego #spotkanie

Adres filmu youtube: .youtube.com/@BiuroPrasoweMazovia

Dodaj komentarz