Raport z realizacji projektów finansowanych przez Fundusze Europejskie w latach 2014-2020 – 1 lutego 2023 r.

Wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej są zobowiązane do przejrzystego wydatkowania środków publicznych. Zgodnie z prawem unijnym, informacje dotyczące każdego projektu finansowanego ze środków UE oraz danych o firmach, organizacjach i instytucjach biorących udział w tym procesie są publikowane.

#Unia Europejska #państwa członkowskie UE #środki publiczne #przejrzyste wydatkowanie środków #prawo unijne #informacje o projektach finansowanych ze środków UE #firmy biorące udział w procesie finansowania z funduszy europejskich #organizacje i instytucje biorące udział w procesie finansowania z funduszy europejskich #raporty realizac

Tekst pierwotny: funduszeeuropejskie.gov.pl/rss/wiadomosci/

Dodaj komentarz