Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sprzedaje prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – Powiat Poznański – informator lokalny

Źródło artykułu: Poznańska Informacja Lokalna