„Poprawa Równego Dostępu do Wysokiej Jakości Usług Edukacyjnych, Kulturalnych i Turystycznych w Pograniczu – Rozwój Łatwo Dostępnej Infrastruktury”.

Program Interreg Polska-Saksonia 2021-2027 otwiera nabór na projekty regularne w II priorytecie Pogranicze Otwarte, których celem jest poprawa równego dostępu do usług sprzyjających włączeniu społecznemu w edukacji, kulturze i turystyce.

#Interreg #Polska-Saksonia #2021-2027 #Nabór Projektów Regularnych #II Priorytet Pogranicze Otwarte #Poprawa Równego Dostępu do Usług Sprzyjających Włączeniu Społecznemu w Edukacji Kulturze i Turystyce #Rozwój Łatwo Dostępnej Infrastruktury #Wysoka Jakość Usług Edukacyjnych Kulturalnych i Turystycznych

Tekst pierwotny: funduszeeuropejskie.gov.pl/rss/nabory-wnioskow/

Dodaj komentarz