Ogłoszenie Ministra Finansów w sprawie Struktury Logicznej Ewidencji Członka Grupy VAT – Konsultacje Podatkowe Rodzaju Bazowej Stopy Procentowej i Marży dla Potrzeb Cen Transferowych na Rok 2023

Ministerstwo Finansów ogłosiło rozpoczęcie konsultacji dotyczących struktury logicznej JPKGV1, w tym stawek bazowej i marży dla potrzeb transakcji pożyczek, kredytów lub emisji obligacji warunkujących zastosowanie safe harbour finansowego w 2023 roku. Ogłoszono również informacje na temat wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, stawek karty podatkowej, świadczeń oraz ryczałtu od przychodu proboszczów i wik

Źródło obrazka: Link
Tekst pierwotny: podatki.gov.pl/zmiany-w-prawie/

Dodaj komentarz