Przebudowa przedszkola w Legionowie: budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych za 50 tys. zł

Przebudowa przedszkola w Legionowie: budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych za 50 tys. zł

Przedszkole Miejskie nr 6 (PM nr 6) w Legionowie planuje przeprowadzenie przebudowy w celu usunięcia barier architektonicznych i umożliwienia osobom niepełnosprawnym swobodnego dostępu do budynku. Na ten cel przewidziano 50 tys. zł.

Inwestycja polegać będzie na budowie pochylni przed wejściem do przedszkola, które znajduje się przy ulicy Władysława Broniewskiego 3 na osiedlu Jagiellońska.

Zaangażowane środki mają poprawić komunikację i umożliwić osobom niepełnosprawnym swobodny dostęp do obiektu bez potrzeby osoby trzeciej, która pomaga wnoszenia wózka.

Decyzję o przekazaniu kwoty 50 tys. zł na tę inwestycję podejmą radni podczas najbliższej sesji.

KZB Legionowo, firma zarządzająca budynkami oświatowymi, planuje przeprowadzenie kolejnych inwestycji mających na celu likwidację barier architektonicznych. Przy PM nr 6 to właśnie budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych jest priorytetem.

Przedszkole Miejskie nr 6 w Legionowie dąży do zapewnienia wszystkim dzieciom i ich rodzinom bezpiecznego i przyjaznego środowiska, które jest dostępne dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.