„Uczenie się jak osiągnąć Pragnienie bycia Blisko Boga”.

Modlitwa o jedność chrześcijan to modlitwa, która ma na celu wzmocnienie więzi między różnymi denominacjami chrześcijańskimi. Modlitwą tą zajmuje się Papieska Rada ds. Popierania Jedności Chrześcijan i jej celem jest przyczynianie się do realizacji nakazu Jezusa Chrystusa, aby wszyscy byli jedno. Modlitwa ta zachęca ludzi do szacunku wobec innych religii oraz uczy ich tolerancji i akceptacji odmiennych poglą

Źródło obrazka: Link
Tekst pierwotny: jankantylegionowo.pl/aktualnosci/wszystkie/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *