„Jak przygotować dziecko do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej w roku szkolnym 20232024? – Zasady przyjęć Legionowo edukacja

Zasady przyjęć do szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024

Czytaj ➡ https://legionowo.pl/a/zasady-przyjec-do-szkol-podstawowych-na-rok-szkolny-2023-2024 #Leginowo #edukacja


Do klasy I w szkole podstawowej przyjmowane są: dzieci 7-letnie (rocznik 2016), objęte obowiązkiem szkolnym; dzieci 6-letnie (rocznik 2017) zgodnie z wolą rodziców, jeśli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć nauk….

Źródło obrazka: Link
Tekst pierwotny: facebook.com/MiastoLegionowo

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *