„Czy mieszkańcy Legionowa mogą spać spokojnie? Przebieg spotkania MS-EKO z kontestującymi inwestycję mieszkańcami”.

Tego należało się spodziewać. Konkretyzacja planów zakładających powstanie w Legionowie stacji przeładunku odpadów spotęgowała towarzyszące tej inwestycji emocje. Potwierdził to przebieg niedawnego, obszernie przez nas relacjonowanego spotkania przedstawicieli firmy MS-EKO z kontestującymi całe przedsięwzięcie mieszkańcami. Mimo to warto jeszcze raz do niego wrócić, aby wskazać na pewne aspekty sprawy, które nie wybrzmiały dotąd wystarczająco wyraźnie. Chodzi przede wszystkim o kwestie związane z oddziaływaniem zakładu na najbliższe otoczenie. Wedle zapewnień szefa firmy odbierającej z miasta śmieci, jego sąsiedzi naprawdę mogą spać spokojnie.

Źródło obrazka: Link
Tekst pierwotny: facebook.com/Telewizja-Legionowo-LTV-1627452120869551

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *