Bez Wody Nie Ma Życia – Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne Legionowo Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Wodociągowo Kanalizacyjne Legionowo Sp. z o.o. dostarcza mieszkańcom Legionowa 7 tysięcy m3 wody dziennie, której jakość jest stale monitorowana przez sanepid, certyfikowaną firmę oraz same wodociągi. Źródłem tej wody są ujmowane ze studni głebokich i powierzchniowych zbiorniki retencyjne oraz rzek Wisła i Narew. Bez wody nie ma życia – to hasło podkreśla ważność jej odpow

Źródło obrazka: Link
Tekst pierwotny: pwklegionowo.com/category/aktualnosci/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *