„Inspektorzy ochrony przeciwpożarowej – jak skutecznie szkolić i zapobiegać pożarom”.

„Inspektorzy ochrony przeciwpożarowej – jak skutecznie szkolić i zapobiegać pożarom”.

Szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej skupia się na zapewnieniu, że wszystkie budynki są bezpieczne i spełniają wymagania dotyczące ochrony przeciwpożarowej. Szkolenie obejmuje naukę procedur postepowania w przypadku pożaru oraz omówienie zasad prawidłowego projektowania i instalacji systemu alarmu pożarowego. Uczestnicy także uczeni są jak korzystać ze sprzetu gaśniczego oraz jak sp

Źródło obrazka: Link
Tekst pierwotny: .gov.pl/web/kppsp-legionowo

Konkurs na projekt logo Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego ogłoszenie wyników

Konkurs na projekt logo Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego ogłoszenie wyników

Komisja konkursowa ogłosiła wyniki konkursu na projekt logo Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Zwycięzcą została praca autorstwa pani Anny Nowak, która otrzyma nagrodę finansową. Logo będzie szeroko stosowane we wszystkich materiałach promocyjnych systemu ratowniczego i gaśniczego oraz wykorzystywane jako symbol tego ważnego dla społeczeństwa programu.

Źródło obrazka: Link
Tekst pierwotny: .gov.pl/web/kppsp-legionowo