„Sobota pełna pracy – nowy samochód VW Crafter 479M33 i szkolenie z obsługi w OSP Legionowo”.

„Sobota pełna pracy – nowy samochód VW Crafter 479M33 i szkolenie z obsługi w OSP Legionowo”.

Sobota okazała się być bardzo produktywną. Nasz nowy samochód VW Crafter 479[M]33 wraz z podnośnikiem SH-18 zostały zadysponowane dwukrotnie do stwarzających zagrożenie drzew. Na zakończenie dnia, po pracach konserwatorskich, odbyliśmy szkolenie z obsługi nowego samochodu – zarówno obecni na zbiórce kierowcy, jak i pozostali członkowie OSP Legionowo.

Źródło obrazka: Link
Tekst pierwotny: .facebook.com/osplegionowo