„8.02.2023 – Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLVII6892022 Rady Miasta Legionowo dot. wydzierżawienia części nieruchomości”.

8.02.2023, L sesja Rady Miasta Legionowo.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XLVII/689/2022 Rady Miasta Legionowo z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy i na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Legionowo.

#sesja Rady Miasta Legionowo #8 lutego 2023 #projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLVII/689/2022 Rady Miasta Legionowo #odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy #wydzierżawienie części nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Legionowo

Źródło obrazka: Link
Tekst pierwotny: facebook.com/Telewizja-Legionowo-LTV-1627452120869551

KategorieBez kategorii

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *