160. rocznica Powstania Styczniowego – kwiaty składane pod Figurką Matki Boskiej Pocieszycielki Strapionych w Nieporęcie

W minioną niedzielę przypadła 160. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego. Już od kilku lat Towarzystwo Przyjaciół Nieporętu składa kwiaty pod figurką Matki Boskiej Pocieszycielki Strapionych, która stoi na Placu Wolności w Nieporęcie. W tym roku przedstawiciele Stowarzyszenia postanowili kwiaty złożyć w sobotę (w przeddzień rocznicy), po Mszy Świętej.
W tym właśnie dniu do kościoła w Nieporęcie przybyły młode artystki z Ukrainy i wykonały, oprócz kolęd, także pieśni znane w kulturze dawnej Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Pieśni te wykonane zostały w nieporęckim kościele w czasie, gdy Ukraina walczy o własną i naszą wolność. 160 lat temu Polacy, a także Rusini (Ukraińcy) i Litwini walczyli razem w Powstaniu Styczniowym. Powstanie wybuchło wtedy, gdy Imperialna Rosja zarządziła brankę młodych ludzi i zamierzała wcielić Ich do swojego wojska, co przypomina dzisiejsze decyzje o mobilizacji młodych mężczyzn w Rosji, czynione także na terenach okupowanej części Ukrainy.
Wprawdzie Powstanie Styczniowe upadło, ale wykształcone w tym czasie wzorce przetrwały i wykorzystywane były potem, przez narody skupione kiedyś w dawniej Rzeczpospolitej, w walce o ich własną niepodległość.
Kwiaty pod Figurką Matki Boskiej Pocieszycielki Strapionych zostały złożone przez Towarzystwo Przyjaciół Nieporętu po koncercie i Powstańcy zostali godnie upamiętnieni.

Informacja i zdjęcia: Wiesław Smoczyński

Źródło obrazka: Link
Tekst pierwotny: facebook.com/PowiatLegionowski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *