„KUL i Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych łączą siły – Porozumienie o współpracy naukowo-badawczej oraz realizacji praktyk i staży dla studentów KUL”.

🏫 Zostało podpisane porozumienie pomiędzy Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II a Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych. Umowa o współpracy zakłada m. in. wymianę doświadczeń naukowo-badawczych oraz realizowanie praktyk i staży dla studentów KUL.

➡️ Szczegóły: https://www.kul.pl/porozumienie-kul-i-centrum-doktryn-i-szkolenia-sil-zbrojnych,art_101685.html

Źródło obrazka: Link
Tekst pierwotny: facebook.com/NaukaEdukacja

Dodaj komentarz