„Konferencja on-line 2 i 3 lutego Wyniki wspólnych badań EIPA, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Królestwa oraz KPRM o funkcjonowaniu sektora publicznego w 35 krajach”.

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju OECD prowadzi nabór do zespołu Grupy Roboczej ds. Zatrudnienia i Zarządzania Publicznego PEM. 2-3 lutego odbędzie się konferencja on line, na której poznane wyniki badań Europejskiego Instytutu Administracji Publicznej EIPA oraz holenderskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Relacji Królestwa dotyczących funkcjonowania sektora publicznego w 35 państwach. Do 16 stycznia trwa nabór na stanow

Źródło obrazka: Link
Tekst pierwotny: gov.pl/web/sluzbacywilna/wiadomosci

By

Dodaj komentarz