Jakie drony trzeba rejestrować?

Jakie drony trzeba rejestrować?

Wraz z rosnącą popularnością dronów, zarówno wśród entuzjastów jak i profesjonalistów, pojawia się coraz więcej pytań dotyczących regulacji prawnych związanych z ich użytkowaniem. Jednym z najczęściej zadawanych pytań jest to, które drony muszą być zarejestrowane. W tym artykule postaramy się odpowiedzieć na to pytanie, analizując obowiązujące przepisy i wytyczne.

Regulacje prawne dotyczące dronów

W Polsce, podobnie jak w większości krajów Unii Europejskiej, obowiązują konkretne przepisy dotyczące użytkowania dronów. Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2019/947, wszystkie drony o masie startowej powyżej 250 gramów muszą być zarejestrowane. To oznacza, że jeśli Twój dron waży więcej niż 250 gramów, musisz go zarejestrować w odpowiednim urzędzie.

Proces rejestracji dronów

Rejestracja dronów jest stosunkowo prostym procesem, który można zrealizować online. Wymaga ona podania podstawowych informacji o dronie, takich jak model, producent, numer seryjny, a także informacji o właścicielu. Po zarejestrowaniu drona, otrzymuje się unikalny numer identyfikacyjny, który musi być widoczny na dronie podczas lotu.

Wyjątki od obowiązku rejestracji

Chociaż większość dronów musi być zarejestrowana, istnieją pewne wyjątki. Drony o masie startowej poniżej 250 gramów i które nie są wykorzystywane do celów komercyjnych lub profesjonalnych, nie muszą być zarejestrowane. Ponadto, drony używane wyłącznie w pomieszczeniach również nie podlegają obowiązkowi rejestracji.

Co grozi za niezarejestrowanie drona?

Niezarejestrowanie drona, który powinien być zarejestrowany, może skutkować surowymi konsekwencjami. W Polsce, kary za naruszenie tych przepisów mogą wynosić do 30 000 złotych. Ponadto, w przypadku spowodowania szkody lub zagrożenia bezpieczeństwa, osoba odpowiedzialna może być pociągnięta do odpowiedzialności karnej.

Podsum

Dodaj komentarz