Zielony Plan Przemysłowy Komisji Europejskiej Siły Rosji zintensyfikowały działania na pograniczu Ukrainy – Konsekwencje i Skandale Korupcyjne w ostatniej dekadzie stycznia 2021 r.

Komisja Europejska przedstawiła Zielony Plan Przemysłowy GDIP, którego celem jest przyspieszenie transformacji energetycznej i technologicznej w Europie. Siły rosyjskie zintensyfikowały działania na pograniczu obwodów charkowskiego i ługańskiego, utrudniając obrońcom rotację wojsk i dostawy zaopatrzenia do Bachmutu. 31 stycznia media obiegła informacja o stanie zdrowia Micheila Saakaszwilego, a 21 stycznia Narodowe Biuro Antykorupcyjne NABU are

#Komisja Europejska #Zielony Plan Przemysłowy GDIP #Transformacja Energetyczna i Technologiczna Europa #Siły Rosji #Pogranicze Ukraina-Rosja #Obroncy Rotacji Wojskowej i Dostaw Zaopatrzenia do Bachmutu #Stan Zdrowia Micheila Saakaszwilego 2021 r #Narodowe Biuro Antykorupcyjne NABU Konsekwencje Skandale Korupcyjne ostatnia dekada

Źródło obrazka: Link
Tekst pierwotny: osw.waw.pl/pl/publikacje?text=

Zielony Plan Przemysłowy Komisji Europejskiej Siły Rosji zintensyfikowały działania na pograniczu Ukrainy – Konsekwencje i Skandale Korupcyjne w ostatniej dekadzie stycznia 2021 r.

Dodaj komentarz