Intensywne opady deszczu w południowym Chile spowodowały osuwiska i ofiary śmiertelne

Intensywne opady deszczu w południowym Chile spowodowały osuwiska i ofiary śmiertelne

W weekend południowym Chile nawiedziły ulewne opady deszczu, które spowodowały powstanie niebezpiecznych osuwisk. Jeden z obszarów, który ucierpiał, to miasto Curarrehue. W wyniku tych zdarzeń co najmniej dwie osoby straciły życie, a jedna jest nadal zaginiona.

Strażacy z regionu Araucania przystąpili do akcji ratunkowej, w której usuwali masy ziemi, błota i gruzu w poszukiwaniu uwięzionych mieszkańców. Wielka ilość błota była widoczna na nagraniu udostępnionym przez agencję Reutera.

Opady deszczu związane z tym weekendem spowodowały uwięzienie ponad 11 tysięcy osób w całej południowej części kraju. Wiele domów i budynków zostało zniszczonych.

Tragiczne zdarzenia spowodowane silnymi opadami deszczu w południowym Chile wzbudziły zaniepokojenie i wymagają pilnej interwencji władz. Podjęte zostały działania służb ratowniczych w celu zminimalizowania strat oraz znalezienia zaginionych. Sytuacja nadal jest dynamiczna, a bilans ofiar może się zwiększyć.

Należy monitorować sytuację w południowym Chile oraz stosować się do wszelkich ostrzeżeń i wytycznych wydanych przez odpowiednie władze. W związku z zaistniałą sytuacją istnieje potrzeba wzmocnienia środków zaradczych w celu zmniejszenia skutków przyszłych zjawisk atmosferycznych takich jak ulewne opady deszczu i osuwiska.