Rozbudowa szkoły na osiedlu Tonie w Krakowie – nowa infrastruktura oświatowa

Rozbudowa szkoły na osiedlu Tonie w Krakowie – nowa infrastruktura oświatowa

W szybko rozwijającym się mieście rozbudowa infrastruktury oświatowej to konieczność. Dlatego Kraków sukcesywnie prowadzi takie inwestycje w wielu lokalizacjach. Jednym z takich miejsc jest osiedle Tonie, gdzie Szkoła Podstawowa nr 67 przy ul. Kaczorówka została rozbudowana o dwukondygnacyjny pawilon.

Oddany w tym roku do użytku dwukondygnacyjny pawilon Szkoły Podstawowej nr 67 na osiedlu Tonie mieści aż jedenaście sal lekcyjnych, w tym trzy pracownie do nauk ścisłych: informatyczną, fizyczną i biologiczno-chemiczną. Budynek jest wyposażony w pokoje dla nauczycieli i pracowników, pomieszczenia sanitarne, gospodarcze i magazynowe, oraz posiada własną kotłownię. W ramach inwestycji zagospodarowano także teren wokół budynku, takie jak ciągi piesze, drogi wewnętrzne, parking, brama wjazdowa z furtką, wiata śmietnikowa i mała architektura, w tym stojaki rowerowe.

Całkowity koszt tej inwestycji wyniósł 11,9 mln zł. Dzięki rozbudowie szkoły, powierzchnia obiektu powiększyła się o ponad 1200 m2, a teraz może pomieścić około 420 uczniów.

19 września społeczność szkolna otrzymała od prezydenta Krakowa nową miejską flagę oraz zestaw książek i gier rozwijających umiejętności logicznego rozumowania i zachęcających do dalszego poznawania świata. Niezwykle pomocne w organizacji zorganizowanego w tym samym dniu szkolnego Dnia Naukowców.