Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 67 na osiedlu Tonie w Krakowie

Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 67 na osiedlu Tonie w Krakowie

W szybko rozwijającym się mieście rozbudowa infrastruktury oświatowej to konieczność. Dlatego Kraków sukcesywnie prowadzi takie inwestycje w wielu lokalizacjach. Jedną z nich jest osiedle Tonie, gdzie Szkoła Podstawowa nr 67 przy ul. Kaczorówka powiększyła się o dwukondygnacyjny pawilon.

Oddany w tym roku do użytku dwukondygnacyjny pawilon mieści aż jedenaście sal lekcyjnych, w tym trzy pracownie do nauk ścisłych: informatyczną, fizyczną i biologiczno-chemiczną. Budynek został wyposażony w pokoje dla nauczycieli i pracowników, pomieszczenia sanitarne, gospodarcze i magazynowe. Posiada także własną kotłownię.

W ramach inwestycji zagospodarowano także teren wokół obiektu, tak aby zapewnić wygodę i funkcjonalność szkolnej infrastruktury. Całkowity koszt zadania wyniósł 11,9 mln złotych.

Dzięki rozbudowie szkoły, która była realizowana pod nadzorem Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie, powierzchnia placówki powiększyła się o ponad 1200 m2, a z nowych przestrzeni korzystać może około 420 uczniów.

19 września społeczność szkolna otrzymała od prezydenta Krakowa nową miejską flagę oraz zestaw książek i gier rozwijających umiejętności logicznego rozumowania i zachęcających do dalszego poznawania świata. Było to idealne uzupełnienie zorganizowanego w tym dniu szkolnego Dnia Naukowców.

Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 67 na osiedlu Tonie w Krakowie jest jednym z przykładów inwestycji prowadzonych przez miasto w celu dostosowania infrastruktury oświatowej do rosnącej liczby uczniów. To ważny krok w zapewnieniu wysokiej jakości edukacji dla mieszkańców miasta.