Studia podyplomowe z gedanistyką na Uniwersytecie Gdańskim

Studia podyplomowe z gedanistyką na Uniwersytecie Gdańskim

Rozpoczyna się siódma edycja programu stypendialnego na studiach podyplomowych z gedanistyką na Uniwersytecie Gdańskim. W tym roku aż 20 przyszłych absolwentów otrzyma finansowanie czesnego. Projekt stypendialny jest prowadzony we współpracy z Fundacją Gdańską, Miastem Gdańsk oraz Uniwersytetem Gdańskim. Program stypendialny będzie kontynuowany w roku akademickim 2023/2024 i zakłada wyłonienie 20 osób, które otrzymają wsparcie finansowe w wysokości 3,6 tys. zł, umożliwiające bezpłatny udział w studiach podyplomowych.

Kandydaci do programu będą oceniani na podstawie różnych kryteriów, takich jak dotychczasowa działalność na rzecz budowania tożsamości historycznej Gdańska, propozycja praktycznego wykorzystania wiedzy zdobytej podczas studiów, umiejętność tworzenia tekstów naukowych oraz popularnonaukowych, oraz znaczące osiągnięcia w dziedzinie nauki. Decyzję o przyznaniu stypendium podejmie komisja złożona z przedstawicieli Komitetu Wiedzy Gedanopedii, Uniwersytetu Gdańskiego oraz Urzędu Miasta Gdańsk.

Jednym z dodatkowych warunków uzyskania stypendium jest zaangażowanie się w Gedanopedię – wirtualną encyklopedię Gdańska, poprzez napisanie minimum 3 haseł dotyczących dziejów, historii lub kultury Gdańska, oraz opiekę i aktualizację 100 haseł już zamieszczonych w Gedanopedii.

Osoby zainteresowane programem mogą znaleźć więcej informacji oraz formularze aplikacyjne na stronie internetowej Fundacji Gdańskiej. Nabór kandydatów trwa od 15 września do 26 września. Program stypendialny stanowi doskonałą okazję do poszerzenia wiedzy o historii i kulturze Gdańska oraz rozwijania zainteresowań badawczych w tej dziedzinie.