Smog w Opolu – Poziom zanieczyszczenia powietrza 19.09.2023

Smog w Opolu – Poziom zanieczyszczenia powietrza 19.09.2023

Sprawdź, jakie są wskaźniki stężenia zanieczyszczeń powietrza w Opolu 19 września 2023 roku. Porównaj zmiany w jakości powietrza w ostatnich dniach. Długotrwałe narażenie na zanieczyszczone powietrze może powodować bóle głowy.

Według dzisiejszych pomiarów, powietrze w Opolu jest bardzo dobrej jakości. Dzieci i osoby starsze mogą bezpiecznie przebywać na zewnątrz.

Oto uśrednione wskaźniki stężenia zanieczyszczeń powietrza w Opolu 19.09.2023:

– Zanieczyszczenie PM2.5: 52% normy (13 µg/m³). Zanieczyszczenie maleje.
– Zanieczyszczenie PM10: 42% normy (17 µg/m³). Zanieczyszczenie się nie zmieniło.

W ostatnim tygodniu średnie dobowe odczyty stężenia zanieczyszczeń były następujące:

– 19.09.2023: PM2.5: 13 µg/m³, PM10: 17 µg/m³
– 18.09.2023: PM2.5: 10 µg/m³, PM10: 14 µg/m³
– 17.09.2023: PM2.5: 5 µg/m³, PM10: 8 µg/m³
– 16.09.2023: PM2.5: 5 µg/m³, PM10: 8 µg/m³
– 15.09.2023: PM2.5: 4 µg/m³, PM10: 6 µg/m³
– 14.09.2023: PM2.5: 5 µg/m³, PM10: 7 µg/m³
– 13.09.2023: PM2.5: 11 µg/m³, PM10: 15 µg/m³
– 12.09.2023: PM2.5: 11 µg/m³, PM10: 15 µg/m³

Normy jakości powietrza w Polsce zostały określone przez rozporządzenie Ministra Środowiska z 24 sierpnia 2012 roku. Dla pyłu PM10, dobowy poziom stężenia nie może przekraczać 50 µg/m³ częściej niż 35 dni w roku, a średnia roczna nie może przekraczać 40 µg/m³. Dla pyłu PM2.5, norma roczna wynosi 25 µg/m³, a Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) przyjęła normę dobową 25 µg/m³.

PM2.5 jest szkodliwym pyłem o cząsteczkach mniejszych niż 2,5μm, który może przenikać do krwiobiegu i skracać średnią długość życia. PM10 to pył o cząsteczkach mniejszych lub równych 10μm, który może zawierać substancje toksyczne i szkodliwe dla zdrowia.

Aby sprawdzić bieżącą jakość powietrza, korzystamy z danych dostarczanych przez system Sensor.Community oraz Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOS). Należy pamiętać, że wartości normy PM2.5 wynoszą 25 µg/m³, a PM10 – 40 µg/m³.

Smog stanowi poważny problem dla polskich miast. W 2016 roku spowodował śmierć 19 tysięcy mieszkańców Polski. Polskie miasta także inwestują coraz większe środki na działania mające na celu ochronę środowiska. Szacuje się, że 52% smogu w Polsce pochodzi z domowych kotłów i pieców o złych parametrach emisji. Rybnik ma niechlubny rekord z najwyższym zanieczyszczeniem powietrza na poziomie 3126% normy w styczniu 2017 roku.