Kongres Oświaty w Katowicach: Wyzwania i przyszłość edukacji

Kongres Oświaty w Katowicach: Wyzwania i przyszłość edukacji

Rozpoczął się dwudniowy Kongres Oświaty w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Głównym celem kongresu jest stworzenie platformy wymiany poglądów i idei dla osób zainteresowanych edukacją. Uczestnicy będą dyskutować o wspieraniu młodych osób w budowaniu mądrej społeczności i włączaniu wszystkich członków szkolnej wspólnoty. Tematem przewodnim kongresu jest edukacja przyszłości i przyszłość edukacji.

Profesor dr Katarzyna Trynda z Uniwersytetu Śląskiego podkreśla, że świat zmienia się tak szybko, że nie można uczyć jak zawsze. Musimy współpracować i znaleźć synergiczne rozwiązania, aby zrozumieć, kogo i po co uczymy. Kongres skupi się również na edukacji wielokulturowej i wyzwaniach pracy z osobami z doświadczeniem uchodźczym.

Wiceprezydent Waldemar Bojarun podkreśla, że kluczowym elementem współpracy jest otwartość na potrzeby drugiego człowieka i zrozumienie trudnej sytuacji. Uczestnicy kongresu będą dyskutować, jak edukacja powinna się zmienić w przyszłości, aby zapewnić jak najlepszą jakość nauczania.

Jednym z głównych tematów tegorocznej edycji Kongresu Oświaty są kompetencje miękkie. Wiceprezydent zauważa, że są one niezbędne do radzenia sobie w trudnych sytuacjach i szybkiego znalezienia odpowiedzi na trudne pytania.

Kongres Oświaty w Katowicach 2023 jest organizowany przez Uniwersytet Śląski i Miasto Katowice, przy wsparciu UNICEF-u. Celem kongresu jest tworzenie przestrzeni do wymiany myśli i pomysłów na temat przyszłości edukacji.