Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej w Krakowie

Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej w Krakowie

Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej, pomiędzy węzłem Grębałów a ul. Bukszpanową, obejmować będzie modernizację torowiska, przebudowę i powiększenie pętli tramwajowej oraz budowę i przebudowę infrastruktury sieci podziemnych. Remont jest realizowany na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie, na podstawie porozumienia z Gminą Miejską Kraków. Wartość kontraktu wynosi 55,72 mln złotych, a prace rozpoczną się w tym tygodniu.

Po zakończeniu inwestycji, ul. Kocmyrzowska będzie posiadać dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, obustronne zieleńce z nasadzeniami drzew i krzewów oraz drogi dla pieszych i rowerzystów. Linia tramwajowa zostanie przebudowana, a na miejscu pętli tramwajowej Wzgórza Krzesławickie powstanie pętla tramwajowo-autobusowa z terminalem pasażerskim. Powstanie wygodny węzeł przesiadkowy. Ponadto, podziemna infrastruktura techniczna zostanie przebudowana, a sieć kanalizacji opadowej uzupełniona o zbiornik retencyjny.

Na etapie przygotowania inwestycji przeprowadzono inwentaryzację zieleni, z której wynika, że zdecydowano o zachowaniu 93 drzew, w tym dębu szypułkowego przy skrzyżowaniu z ul. Poległych w Krzesławicach. Ostatecznie usuniętych zostanie nie więcej niż 464 drzew.

Ulica Kocmyrzowska zapewnia połączenie między drogą wojewódzką nr 776 w gminie Kocmyrzów-Luborzyca a budowaną drogą ekspresową S7, która będzie częścią czwartej obwodnicy drogowej miasta. Prace rozpoczynają się od robót przygotowawczych, takich jak prace geodezyjne i wycinka drzew, co spowoduje niewielkie utrudnienia w ruchu. Realizacja zadania powinna zakończyć się w przeciągu 17 miesięcy, nie uwzględniając okresów zimowych.